anganwadi worker: अंगणवाडी सेविकांसाठी आनंदाची बातमी,शासनाकडून नवीन शासन निर्णय जाहीर

anganwadi worker:अंगणवाडी सेविकांसाठी आनंदाची बातमी आहे, एकात्मिक बालविका सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या अंगणवाडी सेविका मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना मानधने कर्मचारी सन 2023 24 या आर्थिक वर्षासाठी भाऊबीज भेट रक्कम मंजूर करण्यात आलेली आहे याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभाग यांच्यामार्फत 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी सादर केलेला आहे तरी यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना काय फायदा होणार आहे याबद्दलची माहिती आपण जाणून घेऊया.

anganwadi worker:

महिला व बालविकास विभाग यांच्या अंतर्गत एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना भाऊबीज भेट देण्यात आलेली आहे ती भाऊबीज किती मिळणार आहे ते जाणून घेऊया

किती मदत मिळणार पहा

 

शासन निर्णय पहा

 

हे देखील वाचा

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top