widow pension scheme in maharashtra

योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

  • सर्वप्रथम आपला आधार कार्ड लागेल.
  • बँकेचे पासबुक
  • रेशन कार्ड
  • रहिवासी स्वयंघोषना
  • पासपोर्ट साईज फोटो
  • 21000 उत्पन्न असलेला तहसीलदार यांचा उत्पन्न दाखला
  • जर अपंग व्यक्ती असेल तर त्यांना 49000 च्या आतील उत्पन्नाचा दाखला
  • विहित नमुन्यातील अर्ज
  • इत्यादी कागदपत्राची आवश्यकता आहेSanjay Gandhi Niradhar Yojana”
error: Content is protected !!
Scroll to Top