Pm Kisan Mandhan document

पी. एम किसान मानधन योजनेबद्दल माहिती.

  • दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी लागवडी योग्य जमीन असणे आवश्यक.
  • अर्जदाराचे वय 18 ते 40 वर्षाच्या दरम्यान असावे.
  • आधार कार्ड.
  • मोबाईल नंबर.
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
  • वय प्रमाणपत्र.
  •  उत्पन्न प्रमाणपत्र.
  •  बँक खाते पासबुक

   या योजनेसाठी अशी करा नोंदणी.

error: Content is protected !!
Scroll to Top