Plot + Construction Composite Loan SBI

एसबीआय ची जमीन खरेदी योजना नक्की काय आहे ?

  • SBI चा मेन उद्देश हाच आहे की सर्व शेती करणारे भूमीचा मेन उद्देश हाच आहे की सर्व शेती करणारे भूमीहीन शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन शेतजमीन विकत घेऊन शेती करतील.
  • सर्व शेतकरी बंधू भगिनींना व इच्छुक लोकांना या योजनेचा लाभ घेऊन जमीन खरेदी करता येईल.
  • यासोबतच कमी जमीन असलेले शेतकरी व जास्त जमीन असलेली शेतकरी यांनासुद्धा एसबीआय च्या माध्यमातून शेती जमीन खरेदी करता येईल.

आवशक कागदपत्रे :

आधार कार्ड

बँक पास बुक

7 /१२व ८अ

                          अधिक माहितीसठी अर्ज करण्यासठी येथे पहा 

error: Content is protected !!
Scroll to Top