Mahadbt Lottery

Mahadbt Lottery: 

या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे- 

आधार कार्ड

बँक पासबुक

सात बारा

आठ अ उतारा

पॅन कार्ड

अपंग असल्याचा दाखला

जातीचा दाखला

सैनिक असेल तर त्याबाबतचा दाखला

 ईमेल आयडी

मोबाईल क्रमांक 

रोटावेटरचा फॉर्म भरण्यासाठी येथे क्लिक करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top