farmer registrration

शेतकरी अपघात विमा

सदर सुधारित योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास व त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदारक शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील वहीतीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले.

कोणताही एक सदस्य आई-वडील, शेतकऱ्याची पत्नी किंवा मुलगा कोणताही एक व्यक्ती असे एकूण दोन जणांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबवण्यास संदर्भ क्रमांक एक येथील शासन निर्णय मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर योजना दिनांक 9 डिसेंबर 2019 पासून राबविण्यात येत आहे.

शेतकरी अपघात प्रकार कोणते ते पहा : 

• गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात विशेषत पाण्यात बुडून मृत्यू होणे,

• उंचावरून पडून झालेला अपघात,

• विजेचा धक्का बसल्याने किंवा वीज पडणे,

• नक्षलवादकडून होणारे हत्या,

• जनावरांनी खाल्ल्यामुळे अथवा त्यांच्या चावण्यामुळे जखमी किंवा होणारे मृत्यू.farmer registrration

शेतकरी अपघात विमा अनुदान किती मिळणार आहे ते पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top